Agora

​Onze school wordt bestuurd door de Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek: AGORA. AGORA betekent in het Grieks oorspronkelijk "vergadering" of ook wel "vergaderplaats" en later "marktplaats".

Bij Agora werken ruim 700 medewerkers; onderwijsondersteunend personeel, leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschappelijke opdracht: een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van de aan de scholen van Agora toevertrouwde kinderen.

Het bevoegd gezag van de stichting is het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

De website van Agora vindt u onder: www.agora.nu​